Λίγα λόγια για την MIG Real Estate

Η MIG Real Estate ΑΕΕΑΠ δραστηριοποιείται στη διαχείριση χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία στην Ελλάδα.

Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας αποτελείται από εμπορικά ακίνητα, κυρίως χώρους γραφείων και τραπεζικά καταστήματα, τα οποία βρίσκονται στις κύριες αστικές περιοχές της Ελλάδας και εκμισθώνονται σε υψηλής φερεγγυότητας μισθωτές.

Περισσότερα »


Αναζήτηση μέσω χάρτη

Εταιρικά νέα - Ανακοινώσεις

Με μια Ματιά

Διαπραγμάτευση:
Χρηματιστήριο Αθηνών
Κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης

Ημερομηνία Εισαγωγής:
23 Ιουλίου 2009

Αριθμός Μετοχών:
14.074.000 κοινές ονομαστικές μετοχές

Τιμή Εισαγωγής Μετοχής:
4,00 €

Ονομαστική Αξία Μετοχής:
3,00 €

Σύμβολα Μετοχής

ΑΣΗΣ: ΜΙΓΡΕ (MIGRE)

Bloomberg: MIGRE GA

Reuters: MIGRr.AT

Κωδικός ISIN: GRS509003000

Κωδικός CFI: ESVUFR